fredag 24 januari 2014

.....här....på....

....Sjöfarts museet i Mariehamn visar utställnings intendenten
Heidi mig den plats i huset, var mitt nästa projekt ska växa fram.
På min bildblogg kan ni följa mig i mitt arbete...på ont o gott.